Privacyverklaring Davien Fotografie
Bedrijfsnaam: Davien Fotografie
KVK-nummer: 63881179
Vestigingsadres: Grote Houtstraat 160A, 2011 SX Haarlem
Email: davienfotografie@gmail.com
Telefoonnummer: 0639849910
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Doel van AVG is de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld tegen datalekken of hackers. In onderstaand document beschrijf ik onder andere welke gegevens ik van je bewaar, hoe lang en waarom en hoe ik deze bescherm tegen kwaadwillenden. Daarbij is het belangrijk dat niet alleen contactgegevens gezien worden als persoonsgegevens, maar foto’s zelf ook.
Bewaarduur van persoonsgegevens en verstrekking aan derden
Als bedrijf ben ik verplicht mijn administratie ten minste 7 jaar te bewaren en dat betekent automatisch dat ik de op offertes en facturen beschreven persoons- en bedrijfsgegevens ten minste voor deze periode moet bewaren. Ook email- correspondentie omtrent deze opdrachten zal ik voor een periode van tenminste 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens (anders dan foto’s, zie onder) zal ik niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die we hebben gesloten.
Gegevens die door mij kunnen worden verwerkt
- voor- en achternaam
- e-mailadres(sen)
- telefoonnummer(s)
- bedrijfsnaam
- adresgegevens
- kvk-gegevens
- bankgegevens
- ip-adressen (niet gekoppeld aan specifeke personen)
- foto’s

Bijzondere persoonsgegevens (foto’s)
Gemaakte foto’s kan ik bewaren zo lang als ik mijn vak als fotograaf uitoefen, bijvoorbeeld ten behoeve van mijn portfolio, maar ook voor eventuele nalevering aan de klant of herpublicatie. Het opbouwen en aanvullen van een portfolio als ook het beheren van mijn eigen fotobibliotheek is noodzakelijk om mijn vak uit te kunnen oefenen. Natuurlijk respecteer ik daarbij wél met de klant gemaakte afspraken omtrent publicatie van foto’s. Heb je foto’s nodig voor intern, niet-openbaar gebruik, laat dit dan weten, zodat we afspraken kunnen maken over publicatie (of eigenlijk het niet publiceren van de foto’s) en de bewaartermijn. (Her)publicatie vindt alleen plaats wanneer er vanuit gegaan kan worden dat er geen nadelige gevolgen voor de geportretteerden aan zijn verbonden.

Beveiliging van jouw en mijn gegevens
Ik tref passende maatregelen om foto’s en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of misbruik. Computers, telefoon en opslagserver zijn beveiligd middels unieke wachtwoorden welke alleen bij mij als eigenaar bekend zijn. Daarnaast zijn ze voorzien van anti-virus, firewalls en/of beveiligingssoftware die zeer regelmatig voorzien worden van de laatste beveiliginsupdates. Fotobestanden worden regelmatig, versleuteld gebackupd naar een externe, niet met het internet verbonden, opslag. Emails en (bakcups) van administratie worden, wederom afgeschermd middels een uniek en niet bij anderen bekend wachtwoord, opgeslagen bij online diensten welke zich gecommitteerd hebben aan GDPRnAVG.

Recht op inzage
Je heb recht op inzage, rectifcatie of verwijdering van de persoonsgegevens, zolang dit niet in strijd is met mij wettelijk opgelegde bewaardplicht voor bepaalde gegevens. Contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst ennof quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. Neem hiervoor contact met mij op via davienfotografie@gmail.com. Ook voor andere vragen omtrent privacy kun je mij mailen.
Back to Top